HOME > ǰ
 
[].....Ʈ ULTRASONIC FLOW METER MULF100 ø
<<<<< Ư >>>>>...
[ḻž ].....õ ȭ Ʈ , , Ʈ MF260A ROTA ø, ROTA METER ü 4-20MA MODBUS 485 RTU PROTOCOL &nbsp;
<<<<< Ư >>>>>...
[ḻž ]..... ȭ Ʈ &nbsp; Ʈ MF260A HVAC ø, BAS & HVAC 4-20MA MODBUS 485 RTU PROTOCOL &nbsp;
<<<<< Ư >>>>>...
[ḻž ].....õ ȭ Ʈ , , Ʈ OEM ֹ MF200A ø
<<<<<  Ư >>>&g...
[ḻž ]..... Ʈ MF100AEX ø
* 300:1 ( Turn-down )  
* Ȯ...
[ḻž ]..... Ʈ Ʈ MF210A ø
* Ȯ 1.0% Reading
* 0.15% FS
* ũ...
   1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7   
 
 
 
)10030  |   ⵵ 166 12
ȭȣ : 031-982-3909    ѽȣ : 031-982-6909
μƮ    ǥ :   ڵϹȣ : 217-59-00187
̸ : info@mostek.co.kr    URL : www.mostek.co.kr
Copyright© 2000 Mostek Co., Ltd. All rights reserved